کتابخانه دیجیتالی نسخ خطی کهن علوم غریبه
سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود کتاب انوار الرمل (شامل دو نوع مختلف)

5
تعداد فروش : 12

55,000 ریال

توضیحات مختصر محصول
دانلود کتاب انوار الرمل (شامل دو نوع مختلف)

دانلود کتاب انوار الرمل

(شامل دو نوع مختلف)

 

دانلود کتاب انوار الرمل

قیمت: 5500 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: انوار الرمل

نام نویسنده: لطف الله من الملک قدس الله روحه

تعداد صفحات نوع اول: 231

تعداد صفحات نوع دوم: 254

موضوع کتاب: علم رمل، طالع، آموزشی

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 263.43 مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • علم رمل
  • زبده الرمل
  • در احکام علم رمل
  • استخراج جداول رمل
  • مراتب هشتگانه جداول رمل
  • مراتب هفتگانه جداول رمل
  • اشکال تسکین رمل
  • غایه الاصول
  • جدول مذکورات
  • تسکین ابداج
  • تسکین اعداد
  • منسوبات خانه 16 گانه
  • در بیان تسکین عنصر کسری
  • در باب تسکین بروج رمل
  • سوال و جواب در رمل
  • جداول زوج و فرد رمل (مقاط، مابقی)
  • در باب عدد عناصر
  • در باب بیرون آوردن ضمیر از چهار عنصر
  • در باب بیرون کردن ضمیر بلون دیگر
  • فصل در بیرون کردن ضمیر
  • در باب در بیان آن شکل
  • طالع نقطه آتشی
  • باز نقطه خاکی عقله
  • درباب در حال راندن نقطه ها
  • درباب بیان احکام نقطه ها
  • راندن نقطه بلون دیگر
  • تسکین خانه جداول اول و چهارم
  • درباب در بیان نقطه زوج و فرد
  • اگر کسی سوالی کند که آن سوال به کدام خانه تعلق دارد
  • سوال سائل از انضال
  • اگر سوال از انفصال باشد
  • برای احوال خوب و بد
  • سوال از محبوب و دوست
  • سوال از پسر عم
  • طبایع انسان
  • بیوت اشکال صورت شخص
  • در ضوبات از غیر اناسی
  • معادن اشخاص
  • استخراج ضمایر
  • تعریف انفنال
  • سوال از انفصال
  • سوال از نفس خود
  • سوال از تن جان
  • سوال از اثبات عمر
  • سوال از ابتداء کار
  • سوال از زخم از چه سبب رسیده
  • چگونه مال و معاش
  • مال من از چه زیاد شود
  • جدول مقادیر هر یک از ابعاد کند
  • جدول رمل خواجه صاحب قدس سره
  • استخراج عمر و کیفیت آن
  • سوال از عمر
  • اگر خواهی بدانی چقدر از عمر سائل باقی مانده
  • سبب مرگ وی چه بوده است
  • اشکال هوائی و حیوانی
  • اشکال نباتی و آبی
  • اشکال آتشی معدنی و حیوانی و نباتی دکانی
  • اشکال نباتی و آبی
  • اشکال خاکی و کامی
  • فائده این عمل دوازده خانه در بیان منسوبات بیوت رمل از انتخابات خواجه صاحب مرحوم و مغفور خانه اول
  • خاتمه الطبع از جانب کار پردازان مطیع
  • سوال از انفصال رنجوری شف محبوس خلاص شود حامله آسان
  • نه تا انواع انقلاب بوی جواب
  • اشکال زحل، اشکال مشتری، اشکال مریخ، اشکال شمس، اشکال زهره، اشکال عطارد، اشکال قمر، اشکال جوزهرین
  • طریقه سوم جداول استاد صناعت ابو عبدالله محمدبن عثمان
  • سوال از احوالات نیک یا بد و جدول رمل آن
  • جدول مقاته المغیبات (حال نفس، حال زندگی، صحت و مرض، مرض اعضا، سکون حرکت، غم و شادی، حال مال، خروج داخل، حال عیش، رسیدن به مال و ثروت، قرض دادن، قرض شدن، حاجات محبت، ابتدای کار با، خوبی و زشتی، حال عمر، حال پدر و مادر، خواب دیدن، ملک نشاندن، عاقبت عمر خود، عمارت و املاک، دوستی و دشمنی، زراعت کردن، پدر مال دارد یا نه، درخت نشاندن، حال عاقبت، ابتدای سفر، ارتفاع املاک، مال رسیدن از برادر و…)
  • در باب خانه های جداول رمل (معشوق دوست دارد، هدیه رسیده یا نه، از عم فرج یا بم، خبر رسد یا نرسد، حال فرزند، حال گوسفند، عاقبت برادر، بنده را فروختن، ماضی، مستقبل، غائب رسد یا نه، زنان شوی نیکست یا نه، زشتی و خوبی زن، اصل زن، شرکت نیکست یا نه، حال غائب، نشان دزد، حال گریخته، غائب مرده است یا زنده است، دل آمدن دارد یا نه، بنده برادر، خوف نمایم یا نه، سبب مردن، بیمار بمیرد یا نه، میراث برسد به کسی یا نه، مقام معشوق، عاقبت فرزند نیک است یا نه، رنج برادر یا نه، دل آمدن دارد یا نه، مال زن، بچه بمیرد یا نه، دزد مال، پدر معشوقه، بنده برادر، من غائب باشم یا نه، غایب برسد یا نه، بازگشتن از سفر، تعبیر خواب، آموختن علم، این کار درست است یا نه، حال فرزند فرزند، حال شریک برادر، شغل از عمل جو، به تجارت روم یا نه، حال مادر چیست، شریک پدر، مرگ برادر، عاقبت زن، سفر رود یا نه، بازگشت از سفر، حال پادشاه)
  • و هزاران مطالب دیگر….

 

 

 

نمایش بیشتر
توسط
تومان