کتابخانه دیجیتالی نسخ خطی کهن علوم غریبه
سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود کتاب خواص الآیات و السور (شرح الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم)

4
توضیحات مختصر محصول
دانلود کتاب خواص الآیات و السور (شرح الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم)

دانلود کتاب خواص الآیات و السور

(شرح الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم)

 

کتاب خواص الآیات السور شرح الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم

قیمت: 4000 تومان

 

مشخصات کتاب:
نام کتاب: خواص الآیات و السور (شرح الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم)
نام نویسنده: نامشخص
موضوع کتاب: خواص الآیات و سوره های قرآن مجید و آیات و روایاتی از ائمه اطهار (ع) در مورد خواص آیات و سوره های قرآن
تعداد صفحات: 263
فرمت کتاب: Pdf
کیفیت کتاب: 95 درصد خوب
نوع خطوط کتاب: خطی
حجم فایل: 80.82 مگابایت

 

شرحی بر کتاب:
چ‍ون‌ از در آن‌ در خ‍وان‍ن‍د ش‍ف‍ا ی‍اب‍د و ال‍ل‍ه‌ اع‍ل‍م‌ ب‍ال‍ص‍واب. در این ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍واص‌ آی‍ات‌ و س‍ور ق‍رآن‍ی‌ آم‍ده‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍ت‍ع‍دد و س‍ور م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ی‌ آورده‌ م‍ی‌ ش‍ود و ب‍ن‍ق‍ل‌ ق‍ول‌ ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار (ع) ب‍رای‌ آن‌ آی‍ه‌ ی‍ا آن‌ س‍وره‌ خ‍اص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ق‍ل‌ م‍ی‌گ‍ردد و ن‍ی‍ز گ‍ف‍ت‍ه‌ می شود.

 

فهرست مطالب کتاب:
– با طهارت در حین خواندن قرآن و اثر آن و طریقه تکسیر و مربع اول که مذکور است و خواص مجربه و دفع…
– سوره فاتحه الکتاب، حضرت رسول اکرم (ص) که هر کسی سوره فاتحه بخواند چنان باشد که…
– سوره… را بنویسد و با خود دارد دهمین فایده دیگر آن…
– سوره… در ظرف نویسد و آن را به آب پاک دهد و بیماری دهد که موجب شفای…
– اگر سوره… با آب باران بنویسد و بجانب دهند ترس از وی زایل کردد و…
– شفای تمامی بیماری ها از طریق سوره و آیات قرآن مجید…
– و تمامی سوره های دیگر….

 

خواص الآیات و سوره های قرآن کریم
خواص الآیات و سوره های قرآن کریم

 

 

نمایش بیشتر
توسط
تومان