دانلود کتاب مجربات گرفتاران

(دیدگاه کاربر 45)
توضیحات مختصر محصول

دانلود کتاب مجربات گرفتاران

 

دانلود کتاب مجربات گرفتاران, مجربات کار گشایا

قیمت: 3900 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجربات گرفتاران

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: انواع ادعیه جهت حاجات مختلف

تعداد صفحات: 65

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 99 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: چاپی و خطی

حجم فایل: 13.03 مگابایت

 

شرحی بر کتاب:

این کتاب توسط یکی از اساتید نوشته شده و تمام دستوراتی که در این کتاب آمده توسط استاد و یا دوستانشان آزموده شده و به تجربه رسیده است.

 

فهرست مطالب کتاب:

 • احترام نزد خلایق
 • ادعیه جهت شفای و تشنج و صرع
 • انتشاب شرف الشمس به کتابهای آسمانی
 • اهل یقین شدن
 • ایمنی از شر افراد زورگو و ظالم
 • ایمنی از شر دشمن
 • ایمنی از شمشیر و نیزه
 • ایمنی از گزند دشمن
 • ایمنی جنین از سقط
 • باطل نمودن طلسم
 • بجهت افزایش رزق
 • بجهت ایمنی از شر شیطان
 • بجهت بچه دار شدن
 • بجهت رزق ماهی گیر
 • بجهت شفای امراض
 • بجهت هیبت و محبت
 • بخورات
 • برای افزایش رزق و روزی و گشایش زندگی
 • برای برکت و رزق و روزی
 • برای بیخوابی اطفال
 • به جهت برآمدن حاجات
 • به جهت هیبت و عزت در نزد مردم
 • تقویت حافظه
 • جذب مهربانی خلایق
 • جلب مشتری
 • حدیث سلسله الذهب
 • حفظ از بلیات و آفات
 • حل مشکلات
 • خواص بسم الله الرحمن الرحیم
 • خواص حروف کامل شرف الشمس
 • خواص حکاکی اسما بر عقیق قرمز
 • خواص حکاکی بر نگین انگشتر عقیق
 • خواص شرف الشمس در شفای بیماری و فزونی رزق و گشایش بخت و…
 • خواص مربع
 • خواص و تاثیرات حیرت انگیز حدیث
 • خواصی که از این حدیث شریف به تجربه ثابت شده
 • خیر دنیا و آخرت
 • دعا بجهت رفع تب
 • دعا برای جوانی که در اثر شکست های روحی و فکری به بن بست رسیده اند
 • دعای مجرب برای پاک شدن قلب از ظلمت و غفلت
 • دعای مجرب برای حل جمیع مشکلات
 • دعای مجرب برای موثر افتادن سخن
 • دعای مجرب برای هیبت و رسیدن به مقاصد
 • دعای مجرل برای احترام و عزت در نزد خلایق
 • دعای مجرل برای آشتی و محبت دشمنان
 • دعای مجرل برای شفای امراض لب
 • دفع اضطراب
 • دفع تب
 • دفع ترس از ظالم و زورگو
 • دفع دشمن و دفع جن و انس
 • دفع ضرر آتش
 • دفع غم و غصه و اضطراب
 • دفع مرض جنی
 • رسیدن به حاجت و آسانی کارها
 • رفع حاجات دنیا و آخرت
 • ساعت سعد و ساعت نحس
 • شرح ترجمه فارسی اشعار شرف الشمس
 • شفای بیمار
 • شفای سردرد
 • شکل عجیب منسوب به خط امام علی (ع)
 • علاج مرگ و میر حیوانات
 • فروش اجناس وگشایش بخت دختران
 • گشایش بخت و حاجت
 • لوح 4*4 شرف الشمس
 • لوح 7*7 فتوحات
 • لوح دفع مرض جن زده
 • محبت و آشتی
 • نجات از بلیات
 • نجات از مرگ ناحق
 • نظر صاحبان علوم و عاملان علم حروف درباره اسم مبارک بسم الله
 • و صدها مطالب دیگر….

ادعیه جهت شفای و تشنج و صرع, انتشاب شرف الشمس

ادعیه جهت شفای و تشنج و صرع, انتشاب شرف الشمس

برای افزایش رزق و روزی و گشایش زندگی

برای افزایش رزق و روزی و گشایش زندگی

ادعیه و دعای جهت نجات از بلیا

ادعیه و دعای جهت نجات از بلیا

 

 

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 45 امتیاز کلی : 2.3 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 45 خرید
0
10
11
7
17
 1. در تاریخ پاسخ

  Chemie 218, 51-102 buy cialis generic

 2. در تاریخ پاسخ

  what is priligy dapoxetine The monthly prices start at 20 and range up to 120

 3. در تاریخ پاسخ

  buying cialis online safe It accepts your parcel to their address, re-packs, and labels it as health products if needed

 4. در تاریخ پاسخ

  cheap cialis In this case, the disciple is still willing to give up the Thomas Grumbles Tree, the Star Sandstone, and the three additional opportunities to how can I improve my sex drive want to keep these twelve round bead embryos, two purple yuan fruit, and magic crystal beads, As well as some elixir that hit the bottleneck of the Samatha Latson and some male libido pills Buffy Coby added Cialis over-the-counter South African after thinking about it

 5. در تاریخ پاسخ

  Courses of red blood glucose levels a one-size-fits-all premature ejaculation delay ejaculation. clomiphene testosterone

 6. در تاریخ پاسخ

 7. در تاریخ پاسخ

  However, clinicians must be vigilant and be willing to substitute alternative agents when necessary. what is doxycycline used for Romano A, Pietrantonio F, Garcovich A, Rumi C, Bellocci F, Caradonna P et al 1992 Delayed hypersensitivity to diltiazem in two patients.

 8. در تاریخ پاسخ

  No dose reductions for ZIRABEV are recommended how to administer lasix iv push

 9. در تاریخ پاسخ

  Is odorless, and is stable in air generic cialis online europe

 10. در تاریخ پاسخ

  Maturation of these trials has also shown a significant survival benefit at 2 years followup of 34 HERA which is mirrored by the two American trials buy ivermectin 12 mg online

 11. در تاریخ پاسخ

 12. در تاریخ پاسخ

  August 18, 2022 at 1 06 am priligy ebay Propping D, Katzorke T, and Belkien L

 13. در تاریخ پاسخ

  Soy Products as Preventives nolvadex vs arimidex Curcumin was given orally at 0

 14. در تاریخ پاسخ

  Intracellular GSH levels were also reduced upon EVOO OA treatment in combination with aromatase inhibitors, and were found to be inversely correlated to cytosolic cytochrome c levels ivermectin for sale on ebay

 15. در تاریخ پاسخ

  Western blot was used to assess changes in phosphorylation of the ER in response to RAD001 lasix ototoxicity

 16. در تاریخ پاسخ

  clomid canada pharmacy Before 2011, tourism had accounted for around 10 percent of all economic activity

 17. در تاریخ پاسخ

  Patients with medical conditions such as delirium can present with anxiety and agitation doxycycline hyclate 100mg

 18. در تاریخ پاسخ

  where to buy stromectol online However, in contrast to the liver, the pancreas displayed no evidence of fibrosis after Atg5 restoration Figure 7 b

 19. در تاریخ پاسخ

  If the cancer cannot be cured or controlled, the focus of care may switch to trying to help a person live as well as possible with the cancer lasix injection

 20. در تاریخ پاسخ

  DCI may be administered to male patients with mild hypogonadism, characterized by low levels of T due to conditions such as hypogonadal and senile hypogonadism, both sexual dysfunctions that need androgen levels to be rebalanced 40, 41 buy propecia in uk FUNERAL SERVICES Monday, November 27, 2017 10 00 a

 21. در تاریخ پاسخ

  cheap generic cialis The fate of Kit cells after MI

 22. در تاریخ پاسخ

  5 fold higher rate of cardiac death as compared with patients without LGE generic accutane

 23. در تاریخ پاسخ

  and bilateral salpingo oophorectomy Surgery to remove the uterus, cervix, and both ovaries and fallopian tubes tamoxifen citrate for sale Following massive exposure to any barbiturate, pulmonary edema, circulatory collapse with loss of peripheral vascular tone, and cardiac arrest may occur

 24. در تاریخ پاسخ

  buy zithromax online ireland Given that tumour heterogeneity and the selection of drug resistant clones is a major issue in cancer therapy, Whitesell et al

 25. در تاریخ پاسخ

  However, the Panel points out that further studies should address the possible threat driven by the association between HCs use in women with migraine cialis buy online usa The incomparable Civil War diarist Mary Chestnut wrote that she had the luck always to stumble in on the real show

 26. در تاریخ پاسخ

  A general misconception with the intake of the drug comes where people think that they can mix the two drugs for a higher gain female viagra honey

 27. در تاریخ پاسخ

  Breast cancer and prostate cancer are the most common cancer diagnoses in women and men, respectively buy nolvadex

 28. در تاریخ پاسخ

  1, Developmental Studies Hybridoma Bank, goat anti NRP2 1 200, AF567, R D Systems, XP rabbit anti NRP2 1 500, 3366, Cell Signaling, goat anti NRP1 1 300, AF566, R D Systems, goat anti VECAD 1 200, sc 6458, Santa Cruz Biotechnology, rabbit anti GATA2 1 1000, NBP1 82581, Novus Biologicals, rat anti endomucin EMCN 1 400, sc 53941, Santa Cruz Biotechnology, rat anti CD45 PTPRC 1 250, 553076, BD Pharmingen, anti CD117 c Kit 1 250, 553354, eBioscience, goat anti c KIT 1 100, AF1356, R D Systems, rat anti CD34 1 250, 14 0341, eBioscience, rabbit anti RUNX1 AML1 RUNX3 RUNX2 1 500, ab92336, Abcam, goat anti VEGFR3 1 500, AF743, R D Systems, goat anti SOX17 1 200, AF1924, R D Systems, rat anti TER119 1 200, 14 5921 82, Thermo Fisher Scientific, chicken anti GFP 1 200, ab13970, Abcam, chicken anti ОІ gal 1 500, ab9361, Abcam and rabbit anti connexin 40 1 200, CX40A, Alpha Diagnostic International antibodies were all used for immunostaining maxifort zimax 100mg We have been waiting for a long time for new oral medications which would not have these undesirable side effects

 29. در تاریخ پاسخ

  This is called hemarthosis accutane generic name

 30. در تاریخ پاسخ

  About this item clomid dose pct

 31. در تاریخ پاسخ

  The average period of endometrial surveillance after the start of AIs therapy was 24 clomiphene goodrx coupon

 32. در تاریخ پاسخ

  A surgeon at London s Royal Brompton when Diana met him, Khan, now aged 54, currently works at Basildon University Hospital in Essex priligy generika dapoxetine 60mg If I have my menstrual period, can I still have a colonoscopy

 33. در تاریخ پاسخ

  However, these data are difficult to generalize because treatment was evaluated only over 2 weeks and those requiring 4 L ultrafiltration were excluded priligy dapoxetine amazon

 34. در تاریخ پاسخ

  buy clomid This observation was proposed to be mediated by the CaSR

 35. در تاریخ پاسخ

  03 mg Granule Oral 5 g Capsule, coated Oral 0 priligy at walgreens If left to herself, a bitch can continue breastfeeding her litter for up to 10 weeks

 36. در تاریخ پاسخ

  However, the role of SLC26A6 in renal NaCl homeostasis in vivo under physiological conditions is not known buying cialis generic Second generation compounds have since been developed, most notably raloxifene, which has estrogen like actions on bone, lipids, and the coagulation system; estrogen antagonist effects on the breast; and no detectable action in the endometrium

 37. در تاریخ پاسخ

 38. در تاریخ پاسخ

  cialis online purchase Here are two possible scenarios

 39. در تاریخ پاسخ

 40. در تاریخ پاسخ

 41. در تاریخ پاسخ

 42. در تاریخ پاسخ

 43. در تاریخ پاسخ

  buy cialis online united states meclofenamate and ketorolac both increase anticoagulation

<ul style="list-style-type: circle;"> <li><strong>قوانین ارسال دیدگاه در سایت</strong></li> </ul> <ul style="list-style-type: square;"> <li>چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه شخص مدیریت سایت باشد، تایید نخواهد شد.</li> <li>چنانچه دیدگاهی شامل، مطالب مربوط به دانلود کردن، دریافت نکردن ایمیل و لینک دانلود، خرابی لینک دانلود و... باشد، تایید نخواهد شد (این مورد می بایستیکه از طریق صفحه ارتباط با ما و بخش پشتیانی مطرح شود.)</li> <li>چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.</li> <li>چنانچه از لینک سایر وب سایت ها و یا وب سایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li> <li>چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام و... استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.</li> <li>چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع و محصولات سایت باشد، تایید نخواهد شد.</li> </ul>

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت محصول

39,000 ریال

قوانین استفاده از محصولات سایت:

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول (از طریق ایمیل و حساب کاربری) در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هرگونه فروش در سایت های دیگر، حرام شرعی می باشد.